Teladhanku adalah………..?

“ Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya,”Hai anakku,janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah). Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar.”(QS.Luqman:13) Read more