JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER 2 2018/2019

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER 2

SD QU HANIFAH

TAHUN AJARAN 2018/2019

 

KELAS       : I (Satu)

Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
Senin, 20 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Matematika
Selasa, 21 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Bahasa Indonesia
Rabu, 22 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB IPA
Kamis, 23 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB PAI

 

 

KELAS       : II (Dua)

Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
Senin, 20 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB IPA
Selasa, 21 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB PAI
Rabu, 22 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Matematika
Kamis, 23 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Bahasa Indonesia

 

 

KELAS       : III (Tiga)

Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
Senin, 20 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB PAI
Selasa, 21 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Bahasa Indonesia
Rabu, 22 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB IPA
Kamis, 23 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Matematika

 

 

KELAS       : IV (Empat)

Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
Senin, 20 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Matematika
Selasa, 21 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB Bahasa Indonesia
Rabu, 22 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB PAI
Kamis, 23 Mei 2019 08.00 – 09.00 WIB IPA
Jum’at, 24 Mei 2019 08.00 – 10.00 WIB IPS dan PKN