Cat Baru, Semanga Baru!

Alhamdulillah, hari ini senicat barun tanggal 27 Juli 2015 adalah hari istimewa bagi kita semua. Pada hari pertama masuk sekolah setelah lebaran ini, semoga setelah puasa dibulan Ramadhan satu bulan penuh menjadikan diri kita semua menjadi lebih baik. Ciri mahkluk hidup adalah berubah dan berkembang, termasuk disini adalah SD Qu Hanifah. Walaupun belum sempurna, Alhamdulillah kampus I SD Qu Hanifah dengan ca barunya sehingga terlihat semakin bagus. Harapanya cat baru akan muncul semangat baru baik itu guru, siswa, maupun semua yang terlibat dalam pembangunan bangsa yang lebih baik ini.

Anak-anak ini adalah pemilik masa depan bangsa ini, tidak sekedar menjadi pewaris tetapi ditangan kalianlah masa depan bangsa ini berada. Masa depan bangsa ini ada pada genggaman anak-anak sekarang ini, namun masa depan yang gemilang tidaklah datang dengan sendirinya tetapi perlu dipersiapkan sedini mungkin dengan benar-benar bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu kami SD Qu Hanifah mengajak semuanya untuk terlibat aktif dalam menyukseskan masa depan yang gemilang untuk anak didik kita ini.